Termes i Condicions

Introducció

En compliment al que estableix la legislació espanyola en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI) publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (B.O.E.) del 12 de Juliol de 2002, es publica el següent document:

1- Dades identificatives

Sílvia Magem Raurell amb DNI 33.941.417H i domicili social al C/ Puigdessalit, 13, 08570 Torelló ( Barcelona ),  propietària del lloc web PuntSalut.com.

2- Llicència d’ús del web PuntSalut.com i dels seus serveis

Sílvia Magem Raurell ofereix una llicència limitada i revocable per utilitzar el seu lloc web PuntSalut.com i els seus serveis amb concordança amb els termes i condicions reflectits en el present document. Aquesta llicència no inclou el dret a recol·lectar o usar informació del web per objectius prohibits per PuntSalut.com, competir amb PuntSalut.com, crear gràfics basats en els continguts de PuntSalut.com, o desar una còpia de la web.

3- Normes generals

3.1 Ús prohibit:
No pot intentar causar cap dany al web o al servei de PuntSalut.com. Per exemple, i sense ser aquesta llista completa ni exhaustiva, no pot: Entorpir el servei de PuntSalut.com usant virus o altres programes dissenyats per fer mal a qualsevol programari o maquinari. Modificar o crear versions de qualsevol tecnologia usada a PuntSalut.com. Utilitzar qualsevol tipus de script, robot o tecnologia per monitoritzar la web. Recol·lectar correus electrònics o altra informació a través del servei de PuntSalut.com. Fer-se passar per una altra persona o entitat.

3.2 Privacitat i protecció de dades:
A PuntSalut estem especialment preocupats per la seguretat i per garantir la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients. Ens comprometem a donar-te el millor servei i la millor experiència en línia. En el moment en que un client realitza una comanda a través del nostre servidor segur, les seves dades personals, domiciliàries, i les relatives a les seves compres i formes de pagament, són incorporades a la nostra base de dades per a tramitar la comanda. En cap cas les informacions personals seran transferides a terceres empreses.

Podeu comprovar la nostra Política de Privacitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal. Llei de Protecció de Dades:
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que:

A. En la seva qualitat de propietari, el responsable d’aquest fitxer és Sílvia Magem Raurell, amb NIF 33.941.417H amb domicili social al C/ Puigdessalit, 13, 08570 Torelló ( Barcelona ).
Sílvia Magem Raurell garanteix la confidencialitat de totes les dades facilitades pels seus clients. A més dels mínims establerts per la legislació, la recollida i tractament de les dades s’efectuen sota nivells de seguretat que impedeixen la pèrdua o manipulació de les dades.

B. D’acord amb la legislació vigent, tots els clients de PuntSalut tenen el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. A més, en qualsevol moment, el client pot manifestar el seu desig de NO rebre cap tipus de publicitat. Per exercitar aquests drets, els clients poden dirigir-se per correu postal a PuntSalut, domicili social al C/ Puigdessalit, 13, 08570 Torelló ( Barcelona ). o enviar un correu electrònic a PuntSalut mitjançant el formulari de contacte del nostre lloc web PuntSalut.com.

4- Drets de PuntSalut

4.1 Monitorització
Sílvia Magem Raurell es reserva el dret (sense assumir l’obligació) de monitoritzar les transaccions i comunicacions que es produeixin al seu web. Si Sílvia Magem Raurell determina, al seu propi judici, que un usuari trenca o pot trencar alguna condició de les Condicions Generals d’Ús o l’esmentada transacció o comunicació és inapropiada, pot cancel·lar o restringir l’accés a aquest usuari, sense més responsabilitats per les parts implicades.
4.2 Modificacions del servei
Sílvia Magem Raurell es reserva el dret de modificar la distribució, organització i aspecte de la seva web i els serveis que ofereix, i pot canviar o suspendre qualsevol aspecte dels seus serveis i / o preus sense previ avís i sense cap responsabilitat per cap de les parts.
4.3 Cancel·lació del contracte
Sílvia Magem Raurell, al seu propi criteri i amb avís o sense, pot:
a) Suspendre o limitar l’ús de PuntSalut.com a un usuari en concret, així com tancar totalment un compte.
b) Eliminar qualsevol del contingut que cregui oportú dels servidors i directoris de PuntSalut.com
c) Prohibir l’ús dels serveis de PuntSalut.com
4.4 Comunicacions enviades pels usuaris
Sílvia Magem Raurell es reserva el dret d’usar el material i les comunicacions enviades pels usuaris a: preguntes, comentaris, fòrums, idees i concursos; per a màrqueting o altres actes de promoció, sense que es puguin considerar aquestes comunicacions confidencials.

5- Política d’enllaços

Sílvia Magem Raurell no es fa responsable d’aquells altres llocs web o arxius als que sigui possible accedir a través d’enllaços d’hipertext (links) disponibles entre els seus continguts, atès que aquestes pàgines enllaçades són responsabilitat dels seus respectius titulars. Sílvia Magem Raurell, per tant, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web o arxius i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens al nostre lloc web. En el cas que es consideri oportú o que un òrgan competent declari la il·licitud de les dades, ordenant la retirada o que s’impossibiliti l’accés a aquestes, o s’hagués declarat l’existència de la lesió, i se’ns hagi notificat expressament la corresponent resolució, els enllaços que s’indiquin seran immediatament retirats.

6- Limitació de responsabilitats

Sílvia Magem Raurell s’exclou de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de PuntSalut.com

7- Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola.
Per a la resolució de possibles disputes, les parts es comprometen a sotmetre als jutjats i tribunals de Vic, renunciant a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Desplaça cap amunt