Fertilitat masculina

Es considera una infertilitat quan una dona no es queda embarassada després de tenir relacions sexuals sense protecció durant 1 any.  La infertilitat afecta un 8-15% de les parelles en edat reproductiva i en els últims 50 anys ha augmentat la incidència sobretot  per la voluntat de retardar la maternitat de les dones.

Els motius de la infertilitat són la mala qualitat de l’esperma (35%), la disfunció en l’ovulació de la dona (20%), el mal funcionament de les trompes de Fal·lopi  (30%), la  mucosa cervical anormal (5%), i causes desconegudes (10%).  Aproximadament un 30-40% dels casos la infertilitat és masculina i un 60-70% femenina.

La infertilitat primària, es defineix quan una dona no ha estat mai embarassada i la infertilitat secundaria quan prèviament  hi ha hagut embaràs, independentment de si ha arribat a concebre.

APARELL GENITAL MASCULÍ

L’aparell genital masculí està format per els testicles, l’epidídim, el conducte deferent, les vesícules seminals, la pròstata, la uretra i les glàndules de Bulbouretrals.

La espermatogènesis és la formació d’espermatozous als túbuls seminífers dels testicles després de rebre l’estimulació de les hormones FSH i LH.  Aquest procés té una durada de tres mesos des de que una cèl·lula germinal és estimulada fins a convertint-se en espermatozou madur i preparat per a ser ejaculat. 

SEMINOGRAMA

El seminograma és l’anàlisi del semen al laboratori, que conté els espermatozous i les secrecions produïdes per a les vesícules seminals, la pròstata i les glàndules bulbouretrats.

Els valors del seminograma estàndard actual segons la OMS el 2010 són els següents:

Valors macroscòpics

 Volum > 1,5 ml
 PH > 7’2
 Viscositat Inferior a 2 cn
 Liqüefacció < 60 minuts
 Aspecte homogeni gris-opalescent

                      

Valors microscòpics

 Concentració 15.000.000 / ml
 Mobilitat progressiva (MP) > 32%
 Mobilitat total (MP)+(MNP) >40%
 Morfologia normal      > 4%
 Vitalitat > 58%
 Presència de leucòcits < 1.000.0000 / ml

 

Concentració d’espermatozous

 Oligozoospèrmia inferior a 15.000.000 /ml
 Oligozoospèrmia lleugera      10.000.000 – 15.000.000 /ml
 Oligozoospèrmia moderada   5.000.000 – 10.000.000 /ml
 Oligozoospèrmia severa       1.000.000 – 5.000.000 /ml
 Criptozoospèrmia inferior a 1.000.000 /ml
 Azoospèrmia   absència d’espermatozous

 

Mobilitat

Existeixen els espermatozous mòbils amb progressió activa (MP), els mòbils sense progressió (MNP) que es mouen però no progressen, i els immòbils (IM) que no tenen moviment.  Quan la mobilitat d’una mostra no està dins els paràmetres establerts estem davant una Astenozoospermia, irregularitat bastant habitual en l’actualitat.

Morfologia

Els espermatozous poden presentar alteracions morfològiques en cada una de les seves parts: cap, cos i cua.  Si existeix un canvi en la forma dels espermatozous, la funció genital quedarà compromesa i la infertilitat pot ser més evident.

Vitalitat

La vitalitat és el percentatge de espermatozous vius en una mostra de esperma.  Quan tenim un valor de mobilitat dins la norma no és necessari tenir-lo present, però en el cas que no sigui així, es valoren els espermatozous que estan vius. Una Necrozoospermia és un valor inferior a la norma d’espermatozous vius.

Liquació del semen

Immediatament després d’una ejaculació el semen es coagula, i a partir dels 15 minuts gradualment es liqua per tenir unes millors condicions i poder penetrar adequadament a la vagina de la dona.  Un retràs en la liquació pot alterar la fertilitat, degut a que els espermatozous poden quedar atrapats en un gel.   Es considera una liquació retardada quan el procés de liquar és superior a una hora.

Leucòcits

És habitual que en un seminograma hi hagi presència de leucòcits però si aquests superen els valors establers ens pot indicar una infecció.

La OMS (Organizació Mundial per la Salut) publica des del 1980 el WHO “laboratory manual for the examination and processin of human semen”, manual per estandarditzar els valors del seminograma.  La última revisió actualitzada i cinquena edició data del 2010.  En cada un dels manuals, han canviat i disminuït el límit dels valors considerats vàlids del seminograma, al observar que en la població habitual també hi havia un gran descens dels paràmetres.

El valor mitjà de la concentració d’espermatozous en el 1940 era de 113.000.000/ ml, i en el 1990  ha disminuït a 66.000.000/ml. Ells homes amb un valor inferior a 20.000.000/ml s’han triplicat en  aquest mateix període.

El motiu d’aquest descens es divers però el canvi en el sistema de vida hi té molt a veure.  Els tòxics mediambientals, els del món laboral, la qualitat dels aliments i el consum d’alcohol i drogues, que a vegades ja es presenten en la vida intrauterina, actuen en la nostra salut obtenint una mala qualitat espermàtica en els homes i com a conseqüència la infertilitat.

Els pesticides i herbicides presents a les fruites i verdures,  les hormones administrades al animals que posteriorment consumim, altres substancies artificials que es troben en envasos de plàstic, revestiments de les llaunes, desodorants i cosmètics actuen com a xenostrògens imitant l’efecte dels estrògens i afectant el nivell hormonal de l’home.

Les causes més freqüents que produeixen infertilitat masculina son:

  • Varicocele o dilatació anormal de les venes del testicle
  • Azoospèrmia obstructiva o secretora
  • Oligozoospèrmia obstructiva o secretora
  • Processos inflamatoris i infecciosos de les vies seminals
  • Alteracions hormonals
  • Problemes de erecció i d’ejaculació

En una parella que mostra una infertilitat, s’ha d’avaluar si pot estar per causa femenina o masculina.  En l’home realitzar un seminograma i una revisió genital masculina és primordial.

MEDICINA TRADICIONAL XINESA (MTX)

La MTX és utilitzada des de fa anys per a la fertilitat femenina i per a la masculina.  En els casos de tenir un seminograma anormal o una disfunció anatòmica, el treball es farà per harmonitzar-ho, tenint present que el procés d’espermatogènesis té una durada de tres mesos, és a dir que des de que una cèl·lula primària comença el seu procés per a convertir-se en espermatozou passaran com a mínim tres mesos.

En el cas de tenir un seminograma correcte i l’avaluació genital ens indiqui que no hi ha cap disfunció, però tot i així existeix una infertilitat, també es pot realitzar MTX per harmonitzar i regular tots els processos implicats en la concepció, al igual que es procedeix amb tots els homes i dones que vulguin preparar la seva concepció en els mesos previs.  En aquests casos el pronòstic és més favorable.

Per entendre qualsevol disfunció des del punt de vista de la MTX, hem de partir de la fisiologia dels cinc òrgans interns i de la teoria del Yin/Yang.   Per tenir una bona salut, els cinc òrgans i la relació Yin/Yang han d’estar en harmonia entre ells.  Qualsevol desequilibri emocional, físic o mental pot trencar l’ordre, i en el cas d’una infertilitat, és habitual que l’òrgan Ronyó i Fetge estiguin alterats.

Desplaça cap amunt