Política de Privacitat

Informació Legal

Cada vegada que utilitzi aquest lloc web estarà sota l’aplicació de la Política de Privacitat vigent en cada moment, havent de revisar aquest text per comprovar que està conforme amb el mateix.

Les dades personals que ens aporta seran objecte de tractament en un fitxer responsabilitat de Sílvia Magem Raurell i les finalitats són les següents:

  1. El desenvolupament, compliment i execució del contracte de compravenda dels productes i / o serveis que ha adquirit o de qualsevol altre contracte entre ambdues parts.
  1. Proporcionar-li informació sobre els serveis de PuntSalut, incloent, en relació amb aquests serveis, l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent (com SMS) així com a través de la realització de trucades telefòniques.
  1. Sílvia Magem Raurell amb domicili social al C/ Puigdessalit, 13 de Torelló, com a responsable del fitxer, es compromet a respectar la confidencialitat de la seva informació de caràcter personal i a garantir l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant carta adreçada a l’adreça anteriorment indicada a l’atenció de “PuntSalut” o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic, en tots dos casos facilitant una fotocòpia del seu document nacional d’identitat, o del seu passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui. En el cas que decidís exercir aquests drets i que com a part de les dades personals que ens hagués facilitat, hi consti el correu electrònic, li agrairíem que en l’esmentada comunicació ens faci constar aquesta circumstància indicant l’adreça de correu electrònic respecte de la qual s’exerciten els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
  1. L’usuari (vostè) per la present garanteix que les dades personals proporcionades són certes i correctes i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les mateixes. Qualsevol pèrdua o dany causat al lloc o la persona responsable del lloc web o a qualsevol tercer mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta en els formularis de registre serà responsabilitat exclusiva de l’usuari.
Desplaça cap amunt