Acupuntura

Imatge agulla melic

L’Acupuntura és una tècnica de la Medicina Tradicional Xinesa (MTX), que s’utilitza des de fa més de 2.500 anys a Xina, y no ha estat fins a la segona mitat del segle XX, que s’ha estès en el món occidental.

L’Acupuntura és la inserció d’agulles molt fines, de diferents llargades i materials com acer inoxidable, plata, coure o or, a uns punts energètics del cos que formen part d’una xarxa de meridians o canals, amb la finalitat de desencadenar una resposta de curació natural de l’organisme, a través de l’estimulació de l’energia vital (Qi),  per restablir l’equilibri de les persones.

L’acupuntor ha de ser un expert en harmonitzar el sistema energètic del cos, i el seu coneixement s’utilitza per saber quins punts o combinacions de punts són els més adequats en cada persona i en cada moment.

La perspectiva científica ha demostrat l’efecte de l’acupuntura en el cos, però no comprèn l’existència del Qi ni dels meridians, i considera que els punts d’acupuntura estimulen el sistema nerviós central, alliberant substàncies químiques, actuant en el sistema d’autoregulació del cos, i promovent la salut física, mental i emocional.

Al ser l’Acupuntura una tècnica dins de la MTX, no s’utilitza sense la metodologia del diagnosi i va acompanyada de les altres tècniques si es vol obtenir un resultat eficient i definitiu

Desplaça cap amunt